Kindercoach

Nieuwsbrief

DRAKEN- EN ELFENKINDERCOACH

Hilde werkt sinds 10 jaar met hooggevoelige kinderen in groepsverband en individueel. Ze is ervaringsdeskundige autisme, hooggevoeligheid en nieuwetijdskinderen. Ze werkt met haar zeer gevoelige zintuigen als een tolk tussen de innerlijke wereld van het kind/jongere en de ouders/buitenwereld bij gedragsproblemen, voor nieuwetijdskinderen en voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

CREATIEVE THERAPIE

De kern van elke begeleiding is het exploreren van de eigenheid van het kind en manieren vinden waarop het zichzelf kan zijn. En niet alleen met zichzelf, maar met vriendjes, met zijn gezin, op school en in de buitenwereld. De begeleiding naar buiten gebeurt stap voor stap met creatieve therapie, bloesemtherapie, indien gewenst schoolbezoek, systemisch werk in het gezin, krijgskunst of yoga, hartcoherentie, ...

Begeleiding van kinderen met gedragsproblemen. Kindercoach voor hooggevoelige of autistische kinderen, zowel individuele behandelingen als groepstherapie.