DRAKEN- EN ELFENKINDERCOACH

Hilde werkt sinds 10 jaar met hooggevoelige kinderen in groepsverband en individueel. Ze is ervaringsdeskundige autisme, hooggevoeligheid en nieuwetijdskinderen. Ze werkt met haar zeer gevoelige zintuigen als een tolk tussen de innerlijke wereld van het kind/jongere en de ouders/buitenwereld bij gedragsproblemen, voor nieuwetijdskinderen en voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

CREATIEVE THERAPIE

De kern van elke begeleiding is het exploreren van de eigenheid van het kind en manieren vinden waarop het zichzelf kan zijn. En niet alleen met zichzelf, maar met vriendjes, met zijn gezin, op school en in de buitenwereld. De begeleiding naar buiten gebeurt stap voor stap met creatieve therapie, bloesemtherapie, indien gewenst schoolbezoek, systemisch werk in het gezin, krijgskunst of yoga, hartcoherentie, ...

Kinderpsycholoog

JEZELF ZIJN, HOE DOE JE DAT?

Tijdens de begeleiding koppelen we op elk moment terug naar de innerlijke wereld en levensbestemming van het kind, het kind zal zijn geluksgevoel langzaam (of soms snel) terugvinden wanneer het op één lijn komt met zichzelf en zijn eigen mogelijkheden (of onmogelijkheden!)

GROEPSACTIVITEITEN

De groepsactiviteiten van Hilde Goris verlopen via het jeugdatelier Heyokateljee. Dit gaat van Spelenderwijs Frans leren tot Drakenworkshops met zwaardvechten tot Elfenknutselarij. De prijzen zijn democratisch en hier staat het 'jezelf zijn' in groep centraal. Door haar veerkracht en ervaring in begeleiding kunnen ook kinderen die in andere groepen geen aansluiting vinden, hieraan deelnemen. De groepjes zijn klein en de activiteiten kleurrijk. Wereldzand is een gratis en internationaal kinderproject voor vrede. U kan er ook aan deelnemen. Kijk op de website voor meer informatie over dit project. Het kan ook bij u op school of in de gemeente komen! Download hier de brochure.

Begeleiding van kinderen met gedragsproblemen. Kindercoach voor hooggevoelige of autistische kinderen, zowel individuele behandelingen als groepstherapie.