15 mei 2020

De Wilde vrouw en de Wildeman. Hoe vrij ben je nu echt?

Vaak word er gesproken over ‘wilde vrouwen’ of de ‘wildeman’, men spreekt over ‘wilden’ als men over ‘onbeschaafde’ mensen spreekt. Wild wordt ook sexueel getint gebruikt, met de betekenis ‘ongeremd’. Maar het wilde zijn waar deze blog over gaat, is nog veel m e e r. Wanneer ik naar jouw graad van w i l d h e i d vraag, vraag ik in hoeverre jij belemmerd wordt door ‘moeten’. M o e t e n… in al zijn vormen!

‘Moeten’ ontstaat door verwachtingen. Elke maatschappij wordt samengehouden door een hele resem regels, regeltjes en verwachtingen over hoe mensen zich gedragen. Dat is natuurlijk sterk cultureel bepaald, dat wil zeggen verschillend volgens land, taal, religie, klimaat. Maar zelfs kan het verschillend van dorp tot dorp, van straat tot straat. Verwacht men in jouw straat van je dat je de keitjes op je oprit wekelijks harkt, en je blaadjes in de herfst weghaalt? Of mogen die blijven liggen? Zijn jouw buren afstandelijk of houden ze jouw huis in de gaten wanneer je op vakantie bent? En verwachten ze ook hetzelfde van jou? En wat gebeurt er als je die ongeschreven regels niet ziet of volgt omdat je uit een heel andere buurt komt?

Wilde s a m e n l e v i n g


Soms denken we dat er andere landen zijn die meer 'ongebreideld’ zijn, maar misschien is dat enkel omdat deze samenlevingen ‘andere’ ongeschreven regels hebben, en heb je daar als toerist minder last van OF zie je deze regels eenvoudigweg niet?

Binnen een intercultureel huwelijk werd me al heel snel duidelijk dat ik bij een eerste bezoek aan mijn toenmalige Afrikaanse schoonfamilie geen jota begreep van de intonatie, gebaren en beleefdheidsuitingen, en ik interpreteerde sommige gestes helemaal fout omdat ik niet wist welke verplichtingen erachter zaten. Dat maakte dat ik me heel vereerd voelde toen aan ons een maaltijd werd gebracht, terwijl dat enkel en alleen werd gedaan omdat het ‘moest’ en eerder met tegenzin, terwijl op een andere moment ik niet inschatte dat een terloops bezoekje van een oudere oom, héél erg veelbetekenend, en ik me heel erg gewaardeerd moest voelen dat hij zomaar op bezoek kwam.

Dus nee, ongebreideld en rechtstreeks ging het er niet aan toe. Er waren andere g e d r a g s c o d e s, en ik merkte dat ik enkel verbinding met deze mensen kon maken als ik hun ongeschreven regels volgde. Oprechte en rechtstreekse woorden werkten niet en mijn eigen wilde hart tonen, nog minder. Het werkte wel om de gebaren en manieren hanteren die deze mensen kenden. Want bereidheid om mij te ontmoeten was er wel!

Rebelse levenshouding

Wild zijn, wil zeggen dat je de regels van de ‘groep’, geschreven en ongeschreven, overtreedt. Bewust of onbewust! Want het kan zijn dat jij de gebruiken in een andere land niet kent, en dus zonder te weten de verkeerde hand gebruikt om iets aan iemand te geven, of het kan ook zijn dat je blaadjes compost vindt voor bodemverbetering, maar dat je buren je daar telkens lelijk op aankijken en jij absoluut niet begrijpt wat ze hebben!

En er bestaan ook rebellen, die met veel opzet en demonstratief 100% tegen een heleboel dingen zijn! Die treden bewust a l l e geschreven en ongeschreven regels met de voeten! Zijn dit dan de top van de allerwildste mensen?
Misschien… als ze ook hun eigen innerlijke reglementen aanpakken? Ook 100% anarchistisch zijn en vrij willen zijn, is ‘moeten’. Van wie je dat dan moet? Ik denk van ‘jezelf’.


Deze i n n e r l i j k e vorm van ‘verwachten’ is veel minder tastbaar dan door andere opgelegde regeltjes maar belet je evengoed om echt ‘wild’ te zijn. Deze verwachtingen heb jij naar jezelf EN naar anderen. Ze zijn in je v o e l e n opgeslagen. Je hebt ze geabsorbeerd in je gevoelslichaam toen je baby, kind, en jongere was.


Ongebreideld voelen en denken

In je jeugd heb je, doorheen familie en school maar ook alles rondom je, geleerd hoe de dingen gaan.
Dat is een  m e g a v e r z a m e l i n g  aan innerlijke beelden die we dagdagelijks in uitvoering brengen.
Partners kunnen een heel verschillend idee hebben van hoe liefde gaat, en vrienden een totaal verschillende verwachting van hoe je je gedraagt met vrienden, en collega’s een verschillende inprenting over interactie op de werkvloer.

Twee ondernemers kunnen een hele andere invulling hebben van hoe een ondernemer moet zijn, en dus ook van elkaar vinden dat ze niet goed bezig zijn, terwijl beiden vanuit hun eigen aanvoelen wel goed bezig zijn.

Het feit dat ik huilde, zorgde ooit in Afrika voor een preek door het ‘hoofd’ van mijn toenmalige familie, terwijl alle familieleden daarbij aanwezig waren. Niemand had me gevraagd wat er eigenlijk was, zodat ik me beter zou voelen. Het gevolg was dat er nog meer tranen vloeiden omdat mijn gevoelslichaam tilt sloeg op het onbegrip en de harde aanpak door een groep relatief onbekende mensen tegenover mij als individu. Mijn eigen familie zou nooit of te nimmer met deze situatie op zo’n manier tewerk gaan. Ze zouden eerder mij stimuleren met mijn partner een moment apart te nemen zodat die zich weer lekker in zijn vel zou voelen. Misschien zouden ze kunnen vragen of het toch niks ergs was en of ze iets mis hadden gezegd of gedaan, waardoor hij gekwetst was. Maar een preek zou hij voor tranen niet krijgen! Toch zijn beide manieren voor beide families helemaal zoals het hoort!

Moraal van het wilde verhaal

Synoniemen van ‘wild’ zijn : ongebreideld, onbeteugeld, tomeloos, en vrij. ‘Wild zijn’ is dus een hele pure vorm van zijn, waarin je o p e n kan zijn voor alles wat rond je is, zonder jezelf te laten beperken door alles wat moet van de buitenwereld, maar ook door alle vormen van moeten die in jezelf zijn. Wild zijn is dus niet alleen maar op blote voeten lopen en geen BH dragen of purperen haar hebben, en heilige huisjes breken. Het ligt ook niet de primitiviteit van een samenleving die minder comfortabel is dan de onze.

Wild zijn is w a a r l i j k   v r i j  zijn en  o p e n  voor alles wat je tegenkomt op je pad. Het is het onafhankelijke denken van de krijger, en de spontaniteit en onbevangen blik van een kind. Het is de ongebreidelde kracht van h e t l e v e n z e l f, die doorheen jou stroomt, en je op die manier laat deelnemen aan het grote harmonieorkest dat deze aarde en het leven hier is!

Voelend vanuit je wortels wat goed is om te doen en wat niet. Wild zijn is je leven ten volle nemen. Zonder a n g s t voor pijn en verdriet, want wij staan soms zo in k r a m p om altijd gelukkig te zijn. Het leven nemen betekent de dualiteit omarmen, de hoogtes EN de laagtes. De heerlijke kracht voelen om problemen en obstakels stap voor stap het hoofd te bieden. En doen waarvoor je echt gekomen bent, spontaan, met volle teugen, uit volle borst, zonder terughoudendheid. Vrij!

De Wilde vrouw en de Wildeman. Hoe vrij ben je nu echt?

Eclips, en wat de zon op de Noordzee weerspiegelde

Ik lees en hoor heel veel over de eclips van vanavond. Over duisternis, over echt en nep, over hoge energieën, over je dromen waarmaken. Nuchter als ik ben, haal ik dan vaak mijn wenkbrouwen op : natuurverschijnselen en overgangen in onze evolutie zijn er niet om ons te helpen om ons persoonlijk gewin of ons ego te vergroten. Ze zijn er voor ons allemaal. Wat ik daarmee bedoel?

Lees meer

Je energie resetten : 8 tips voor healers en coachen

Ken je dat? Een healing of een coachingsessie geven, en merken dat je verdergegaan bent met je dag maar niet gemerkt hebt dat er energie aan je is blijven plakken? Deze tips uit het spiritueel krijgerschap werken zowel voor jou als je hooggevoelig bent en je bent overprikkeld, als voor plakkende energie vanuit een sessie met een cliënt.

12 april 2023

Lees meer

Elfenkrijgers en natuurtempels

In de loop van de tijden zijn er altijd wezens uit verschillende dimensies mee op aarde geïncarneerd. Ze kwamen om ons te helpen door moeilijke tijden heen te gaan. Tibetaanse wijzen zoals de Karmapa bijvoorbeeld, incarneren vele malen opnieuw. Maar ook engelen of wezens uit andere sterrenstelsels.

25 april 2023

Lees meer

Creativiteit : 10 minitips om het magische tegengif voor angst te leren gebruiken

Er zijn veel gevoelens momenteel. Gevoelens over thuiszitten, gevoelens over gevangenschap, gevoelens over heropstarten, gevoelens over familieleden die in de zorg werken, gevoelens van rouw en verlies, en vooral : veel angst. Creativiteit is één van de manieren om je emoties in beweging te brengen.

16 juni 2021

Lees meer

Iedereen kan toveren : 4 magische dingen die jij ook doet

Heksen en tovenaars bestaan niet alleen in tekenfilms! Meer nog : ook jij tovert een beetje van tijd tot tijd! Want de volgende 4 dingen die we allemaal wel eens. Toch stammen zij van oude gebruiken, met een magische werking!

22 november 2021

Lees meer

Transformatie : next level gaan

Je kent het wel : situaties keren terug in je leven, ook al denk je dat je eraan voorbij bent. En dan gebeurt weer hetzelfde met andere mensen of in een andere job! Dat gaat zo bij bv. partnerkeuze, maar ook met geldproblemen bv, of de manier waarop je op je werk wordt behandeld!

14 april 2021

Lees meer

Levensnoodzakelijkheid van contact

We merken het allemaal : de redding uit de nood loopt vertraging op (het vaccin) . De uitzichtloosheid is moordend, en het gemis gaat stilletjes over in ‘het nieuwe normaal’. Maar wat als wat we missen zo nodig is voor onze gezondheid?

17 september 2021

Lees meer

Eenzaamheid of verbondenheid tijdens de Lockdown

Vanochtend kwam ik een reportage tegen van Terzake, waar een Italiaanse journalist samen met een arts van IC in zijn ziekenhuis een rondleiding kreeg. De verhalen van de verpleegsters, de ontmoediging van de dokter, … op het moment dat deze mensen spraken rolden de tranen over mijn wangen.

5 mei 2020

Lees meer

De RendierMoeder, een oud midwintersymbool (Ho-Ho-HoOoOoO)

Kerstmis lijkt een christelijk feest te zijn. Een moment waarop we kerstlampjes in onze kerstboom hangen, omdat het zo donker is, en als symbool voor het licht dat snel weer terugkomt. Na 21 december beginnen de dagen weer langer te worden. Maar wist je dat de slee van de kerstman, die aan de hemel vliegt, ook gebaseerd was op een oude mythologie?

1 januari 2021

Lees meer

10 weetjes over geld

Geld is een thema waar mensen niet graag over praten. Toch leven we in een wereld die draait om geld, en wel op een manier dat iedereen verplicht is om er te hebben. Geld staat dus voor overleven en bepaalt heel veel zaken, maar is wel een taboe-onderwerp.

2 februari 2021

Lees meer

Zorg dragen voor je eigen ecosysteem, jouw plekje op aarde

'Ze' zeggen dat wij volwassenen het met zijn allen verknallen, en misschien is dat ook wel zo. Maar vaak zien we niet echt wat we kunnen doen, zelf, in onze eigen omgeving. We zijn die reflexen kwijt omdat we nooit op die manier naar de natuur hebben leren kijken. Toch maken wijzelf in ons eigen leven het grote verschil. Hoe dan? Misschien doe je er al heel wat van.

8 september 2021

Lees meer

Gaslighting : manipulatie door narcisten

Gaslighting is een engelse term die verwijst naar het spelen van mindgames waardoor de ander het gevoel krijgt dat hij gek is. Het is een vorm van psychische manipulatie die wordt toegepast door psychopaten, sociopaten en narcisten.

11 januari 2022

Lees meer

Help, mijn kind wordt gepest

Het gebeurde vroeger en het gebeurt nu nog steeds, het gebeurt tussen kinderen, jongeren maar ook tussen volwassenen... pesten is van alle tijden en van alle leeftijden. Dit blogje leert je pesten beter doorvoelen om effectiever te kunnen ingrijpen.

10 mei 2020

Lees meer

Krijgerschap : een tool voor zelfsturing

Ik geef al jaren les in krijgerschap. De reden om deze cursussen te geven is niet dat ik het stoer vind om mezelf origineel wil voelen. De e n o r m e drive om deze trainingen te blijven geven, is er gekomen nadat ik met die tools en inzichten wonderlijke dingen heb zien gebeuren bij mensen die zelfs na één cursusreeks in hun daadkracht en centrum kwamen,

22 april 2021

Lees meer

Altijd maar doorgaan of duurzaam groeien : ondernemers en de cycli van de natuur

Deze foto zegt het dus helemaal voor mij! Als Magnolia na een uitgebreide lentebloei een tweede keer in de herfst gaat bloeien, is er iets mis. Want je kunt niet het hele jaar door in bloei staan. Alles in deze wereld kent een cyclus van ontstaan, groei, bloei en verdwijnen.

12 augustus 2021

Lees meer

Vasthouden aan destructieve of liefdeloze relaties

Aan de Belgische Kust hadden mijn dochter Tara en ik ons na een strandwandeling neergeplant aan de achterkant van de strandhuisjes, uit de wind, in de zon. Dit omdat onze broekspijpen naar goede gewoonte TOCH nat waren omdat we ze niet ver genoeg hadden opgerold. De jongens zaten een beetje verderop, Tara ging meteen haar net gemaakte foto's onderzoeken. En ik had dus tijd om te genieten van het zonnetje en van wat er allemaal voor me en rond me gebeurde.

1 augustus 2020

Lees meer

Waarom je als coach of energetisch werker een stabiele basis nodig hebt

Wanneer je als coach of energetisch therapeut werkt, heb je vast en zeker je eigen technieken ontwikkeld om dicht bij jezelf te zijn en te blijven. De veilige thuis die je bij je gezin hebt, de grondingstechnieken die je doorheen yoga of sport hebt ontwikkeld, jouw eigen momenten in de natuur.

17 juli 2020

Lees meer

Een tool om uit heftige emoties te raken

In dit blogje leg ik je een kleine meditatieve tekentechniek uit die je kan helpen om je gedachten te ordenenen en je gevoelens te kalmeren. Je hebt niet meer nodig dan een blad papier!

9 juni 2020

Lees meer

Positief in het leven staan : vloeken en zegenen!

Positief in het leven staan, sinds de film 'The Secret' doet iedereen aan focus en positief denken. De zoeker die ik ben, is altijd op zoek naar 'juistheid'. En mijn nekhaar staat overeind als ik op facebook alle zeemzoete, opgeblazen berichten zie. Want het leven is niet alleen rozegeur en maneschijn !

3 juni 2020

Lees meer

Eenzaamheid of verbondenheid tijdens de Lockdown

Een blog over de eerste Lockdown in maart 2020, met een beschouwing over eenzaamheid of verbondenheid. Vaccins waren er op dat moment nog niet, alleen veel angst en boosheid.

1 april 2020

Lees meer

Niksdoen is gezond

Lummelen, niksdoen, het wordt schandelijk onderschat! In het niksdoen kunnen je hersenen overgaan in een andere modus. De creatieve, niet-gerichte modus. En die heb je voor sommige zaken ECHT nodig!

8 maart 2020

Lees meer

De kracht van Hooggevoeligheid : Tonal en Nagual in balans

Hooggevoeligheid is een omstreden begrip. De één wil er een label van maken, alsof het een handicap is. De ander maakt kleurrijke schilderijen of muziek, of is een goede DJ met zijn fijne zintuigen en zijn originaliteit. En misschien, heel misschien, is het gewoon wat het is : een manier van zijn!

1 februari 2020

Lees meer

Van Pechvogel naar Geluksvogel in 10 stappen

Ik dacht het vroeger ook, dat ik een p e c h v o g e l was, maar de laatste jaren heb ik begrepen dat alle dingen die ik heb meegemaakt, van mij een sterke vrouw maken, die van aanpakken weet en niet bij de pakken blijft zitten. Mensen kennen me zo, maar dat heb ik geleerd en dat kan jij ook!

5 januari 2020

Lees meer

Bezield Pitchen, hoe doe je dat?

Jezelf kort en krachtig aan enkele mensen of een publiek voorstellen, heet 'p i t c h e n'. Veel ondernemers zijn er een beetje bang voor. Hier is een manier om te pitchen die fris, energiek en prikkelend is voor je publiek!

10 december 2019

Lees meer

Negatieve emoties als Brandstof voor verandering

We zijn allemaal wel eens boos of gefrustreerd. Maar we gaan er allemaal op een andere manier mee om. De één gaat elke met een slecht humeur naar zijn werk en de ander doet alsof er niks aan de hand is! Nochthans zijn je emoties belangrijk om te voelen omdat ze een belangrijk signaal zijn.

3 september 2019

Lees meer

Neuroplasticiteit : je kunt alles leren

Kun je alles leren? Kan iedereen alles leren? Eigenlijk wel. Als je alleen maar begrijpt dat elk begin moeilijk is en oefening echt kunst baart. De voorwaarde hiervoor is dat je door de handeling te doen, de nodige hersenwijzigingen doet.

19 oktober 2019

Lees meer

Hoe je meer stabiliteit kan vinden

Hoe veranker jij jezelf? Of met andere woorden : waarop baseer jij jezelf voor het maken van de keuzes in jouw leven? Baseer jij jezelf op mensen in je directe omgeving doen, zoals bijvoorbeeld je familie of je vriendenkring? Of ga je de antwoorden in jezelf zoeken?

22 november 2019

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x