10 mei 2020

Help, mijn kind wordt gepest

Het gebeurde vroeger en het gebeurt nu nog steeds, het gebeurt tussen kinderen, jongeren maar ook tussen volwassenen... pesten is van alle tijden en van alle leeftijden. Dit blogje leert je pesten beter doorvoelen om effectiever te kunnen ingrijpen. 

De rol van de toeschouwer

Wat veel mensen niet begrijpen is dat er meer acteurs op het toneel zijn bij pesten dan enkel de dader(s) en het slachtoffer. Pesten is een groepsdynamiek, waarbij je de dader hebt en het slachtoffer maar ook de 'toeschouwers'. De toeschouwers lijken er niks mee te maken te hebben maar zijn even belangrijk als de twee hoofdrolspelers.

Toeschouwers zijn erg belangrijk in het tafereel van het pesten. Zonder de toeschouwers zou een pesterij niet meer dan een ruzie zijn. 

De toeschouwers maken deel uit van het toneel, zien het pesten, en doen niks. Waarom doen ze niks? Om dat te begrijpen moet je naar een kudde gnoes kijken die door een leeuw wordt aangevallen. De gnoes gaan in kudde heel hard weglopen tot de zwakste gnoe wordt gevangen : een zieke gnu of een jonge gnu bijvoorbeeld. 

De leeuw kan niet zo lang volhouden met aan hoge snelheid te rennen omdat hij kleine longe heeft. Ook de pester pikt er een makkelijk slachtoffer uit. Hij probeert gewoon uit of hij het slachtoffer kan vangen.

Dat kan je makkelijk zien als een kind zijn zelfvertrouwen en assertiviteit ontwikkelt, dan kan het die eerste aanval afweren met bravoure. En dan stopt de pester ook meteen.

Vergeet nooit : de pester is degene met het 

kleinste hartje en de kleinste ballen!

Wij mensen lopen niet weg als we bedreigd worden. Dat laten onze beleefdheidsregels niet toe. Onze schoolregels en arbeidsreglement ook al niet. Wanneer we de dreiging van een pester ervaren, gebruiken we andere overlevingsreflexen om niet de zwakste in de groep te zijn. En dan kan het zijn dat we blij zijn wanneer iemand anders er wordt uitgepikt om gepest te worden, omdat wij dan niet het slachtoffer zijn. Het vraagt moed om op te staan ten opzichte van een pester en in te grijpen . Het houdt het risico in, vooral als we ons innerlijk een beetje minderwaardig of niet zo sterk voelen.

Zijn alle slachtoffers minder sterk?

Waarom sommigen vatbaarder zijn dan anderen? Zelfvertrouwen, eigenwaarde, assertiviteit zijn daarin zeer belangrijk. En eigenwaarde is niet : technieken om assertief te zijn. Eigenwaarde is : innerlijk voelen dat je waardig bent en innerlijk voelen dat er alle ruimte is om jezelf te zijn. Sommige introverte kinderen hebben zulk een sterke kern van eigenwaarde, dat ze ook nooit gepest worden. Zulk een kern verkrijg je door een goede emotionele opvoeding in je jeugdjaren. Door de onvoorwaardelijke liefde van je moeder en je vader.

En naast zwakke plekken, kunnen toch ook ook omstandigheden zorgen dan een kind of jongere onder voortdurende pesterijen en zonder ondersteuning van de groep zich aangetast gaat voelen in zijn waardigheid. Wanneer niemand opstaat voor het slachtoffer van een pesterij, lijkt het alsof de groep zich akkoord verklaart met de dingen die worden gezegd en gedaan. Als dat lange tijd aanhoudt, of er lichamelijke of andere schade wordt toegebracht, speelt het feit dat de toeschouwers niks doen daarin een grote rol. Zelfs in beroepsmatige context treedt er dan een grote machteloosheid ten opzichte van de groep op. 

En naast zwakke plekken, kunnen toch ook ook omstandigheden zorgen dan een kind of jongere onder voortdurende pesterijen en zonder ondersteuning van de groep zich aangetast gaat voelen in zijn waardigheid. Wanneer niemand opstaat voor het slachtoffer van een pesterij, lijkt het alsof de groep zich akkoord verklaart met de dingen die worden gezegd en gedaan. Als dat lange tijd aanhoudt, of er lichamelijke of andere schade wordt toegebracht, speelt het feit dat de toeschouwers niks doen daarin een grote rol. Zelfs in beroepsmatige context treedt er dan een grote machteloosheid ten opzichte van de groep op. 

Als kind kan het ook zijn dat je familiale context daarin een rol speelt : ouders die alles ondergaan, dragen onbewust een soort machteloosheid over op hun kind. Een kind leert ook emotioneel door nabootsing van het energieveld van zijn ouders. Emotionele patronen worden in het familiesysteem doorgegeven. Het kan ook bewuster : sommige ouders zijn erg autoritair en laten hun kind niet toe om zijn eigen behoeften en grenzen te uiten ten opzichte van ofwel de vader of de moeder. Zelfs als volwassene kan het dan zijn dat je in bepaalde situaties, met geen mogelijkheid assertief kan zijn. Anderen zullen je dan aanmoedingen maar het lukt je niet om jezelf uit te drukken en voor jezelf op te komen.

Groepsklimaat als remedie

Pesten in schoolomgeving of in beroepsomgevingen moeten in groep worden aangepakt, net omdat de sleutel altijd erin ligt dat toeschouwers zich veilig genoeg voelt om in te grijpen maar ook dat er geen nood is tot pesten. Pesterijen tussen volwassenen camoufleren vaak een verborgen agenda, bepaalde doelen die bereikt worden om anderen uit te schakelen. Of het is jaloers gedrag vanuit kleine gevoelens die maken dat je de ander niet kan verdragen bijvoorbeeld. Een emotioneel volwassen persoon die zijn leven leeft zoals hij het wil leven, en zijn eigen beslissingen neemt zonder angst, zal nooit op het idee komen om iemand te gaan pesten. Toch?Als het pesten is gestopt, weet dan dat het slachtoffer wel een verwerkingsproces te doorlopen heeft. Meer dan enkel een training voor assertiviteit. Als dat niet het geval is, blijven de gevoelens die met het pesten te maken hadden, in het emotionele centrum achter als een zwakke plek voor alle verdere situaties waarin hij of zij zijn plek moeten nemen in een groep. De woorden die zijn gezegd, blijven zwakke plekken. Gaten in je energieveld waardoor haat, vernedering, afwijzing weer binnen kunnen stromen.

De toeschouwer speelt een cruciale rol in het pesten. Zonder stilzwijgende toeschouwers is pesten een ruzie tussen dader en slachtoffer. 

Cyberpesten

Je kan moeilijk vat krijgen op cyberpesten, dat is algemeen. Toch is de setting hetzelfde, maar uitvergroot : je hebt dat wat wordt gepubliceerd. De pesterij. Je hebt degene die het heeft geschreven. En je hebt degene waar het over gaat : het slachtoffer. En behalve de boodschap heb je de de 'likes'. Die aan het slachtoffer tonen dat de groep akkoord gaat met de boodschap.

Waarom liken de 'toeschouwers' een gemene publicatie?

 • Omdat ze de persoon in kwestie niet kennen
 • Omdat je achter een scherm niet altijd even goed inschat wat die like met iemand doet
 • Om zichzelf lid van de groep te verklaren om zo niet zelf het slachtoffer te worden
 • Omdat ze zelf bijzonder angstig zijn om gepest te worden
 • Omdat ze gewoon niet nadenken

Maar die likes zijn wel bijzonder pijnlijk. Het stilzwijgen van alle andere lezers, die 'het internet' zijn, is de laatste factor op het toneel van de pesterij. Ook het stilzwijgen van alle anderen, die heel duidelijk de pesterij herkennen als pijnlijk, over een grens van grappig of plagen heen, speelt een hele grote rol in de beleving van een cyberpesterij. 

Ouders en begeleiders van jongeren spelen een 

hele grote rol in het voorkomen van 

cyberpesterijen.

Het gevoel van machteloosheid ten opzichte van cyberpesten is nog groter omdat de groep groter is, en er geen enkel aanspreekpunt is, of tenminste : zo lijkt het. In de voorlichting over cyberpesten is het belangrijk dat jongeren begrijpen dat zij elke volwassene kunnen aanspreken hierover zodat de dingen niet via de social media, maar face to face kunnen worden opgelost. Dat het ook anoniem kan als toeschouwer. Zo worden situaties kleiner. En kunnen jongeren ook leren dat via social media je niet altijd de impact van je daden inschat. Maar we weten het allemaal : een ruzie via chat uitvechten, loopt zo makkelijk uit de hand.

Hoe het is om gepest of buitengesloten te worden

Uitgesloten worden, met gemene denigrerende namen genoemd worden, of fysiek aangevallen worden... het gebeurt ECHT wel : jongeren worden op school van de trap geduwd, geslagen, hun spullen worden gestolen of stukgemaakt, ze worden bedreigd. Wanneer een kind innerlijk niet zo sterk is en zich niet verweert, kan het ook in meerdere settings gebeuren, in verschillende scholen na elkaar. Levenslang soms. Het is alsof het kind ruikt naar 'P e s t m e !'

Er ontstaan diepe gevoelens die zeggen :

 • Er is iets mis met mij.
 • Ik ben niet goed genoeg.
 • Niemand vind mij leuk (toeschouwers!).
 • Ik zal nooit vrienden vinden.
 • Ik ben helemaal alleen.
 • Ik kan niks.Sommige jongeren vertellen in mijn praktijk dat ze jarenlang op school zijn uitgestoten en gepest. En de ouders weten het niet. Deze jongeren voelen zich machteloos tegen de groepsdynamiek. Zelfs wanneer deze dingen naar voor komen willen ze vaak nog niet geholpen worden op school, uit angst om nog MEER gepest te worden zodra de controlerende blik van volwassenen vermindert.


Machteloosheid is een codewoord, 

als het over pesten gaat.

De foto's die hierbij staan kunnen misschien heel teneergedrukt overkomen. Ze zijn gemaakt door een vriendin van mijn zoon voor een fotografieproject, met hemzelf als model. Jongeren die uitgestoten worden of jarenlang zijn geweest dragen alle woorden die over hen worden gezegd in hart en hoofd mee, en dat vervormt hun gevoelens. Niet naar een positieve kant. Ik vind de beelden prachtig passen bij het verhaal.

Pesterijen, dat raakt me altijd. En ik hoop dat dat altijd zo zal zijn. Ik zou zelfs niet willen dat ik een zwijgende toeschouwer zou zijn, eentje die bang is om op te komen voor de ander. Ik kom voor jouw kinderen en jouw vrienden op en desnoods voor jou, als ik het zie gebeuren dat er een klimaat ontstaat waarin anderen niks durven zeggen omdat ze bang zijn voor de hardheid van de 'pester'. Kom jij ook voor mijn kinderen en mijn vrienden op als jij het ziet gebeuren? Zo bouwen wij mee aan die andere en mooiere wereld.

Help, mijn kind wordt gepest

Je energie resetten : 8 tips voor healers en coachen

Ken je dat? Een healing of een coachingsessie geven, en merken dat je verdergegaan bent met je dag maar niet gemerkt hebt dat er energie aan je is blijven plakken? Deze tips uit het spiritueel krijgerschap werken zowel voor jou als je hooggevoelig bent en je bent overprikkeld, als voor plakkende energie vanuit een sessie met een cliënt.

12 april 2023

Lees meer

Elfenkrijgers en natuurtempels

In de loop van de tijden zijn er altijd wezens uit verschillende dimensies mee op aarde geïncarneerd. Ze kwamen om ons te helpen door moeilijke tijden heen te gaan. Tibetaanse wijzen zoals de Karmapa bijvoorbeeld, incarneren vele malen opnieuw. Maar ook engelen of wezens uit andere sterrenstelsels.

25 april 2023

Lees meer

Creativiteit : 10 minitips om het magische tegengif voor angst te leren gebruiken

Er zijn veel gevoelens momenteel. Gevoelens over thuiszitten, gevoelens over gevangenschap, gevoelens over heropstarten, gevoelens over familieleden die in de zorg werken, gevoelens van rouw en verlies, en vooral : veel angst. Creativiteit is één van de manieren om je emoties in beweging te brengen.

16 juni 2021

Lees meer

Iedereen kan toveren : 4 magische dingen die jij ook doet

Heksen en tovenaars bestaan niet alleen in tekenfilms! Meer nog : ook jij tovert een beetje van tijd tot tijd! Want de volgende 4 dingen die we allemaal wel eens. Toch stammen zij van oude gebruiken, met een magische werking!

22 november 2021

Lees meer

Transformatie : next level gaan

Je kent het wel : situaties keren terug in je leven, ook al denk je dat je eraan voorbij bent. En dan gebeurt weer hetzelfde met andere mensen of in een andere job! Dat gaat zo bij bv. partnerkeuze, maar ook met geldproblemen bv, of de manier waarop je op je werk wordt behandeld!

14 april 2021

Lees meer

Levensnoodzakelijkheid van contact

We merken het allemaal : de redding uit de nood loopt vertraging op (het vaccin) . De uitzichtloosheid is moordend, en het gemis gaat stilletjes over in ‘het nieuwe normaal’. Maar wat als wat we missen zo nodig is voor onze gezondheid?

17 september 2021

Lees meer

Eenzaamheid of verbondenheid tijdens de Lockdown

Vanochtend kwam ik een reportage tegen van Terzake, waar een Italiaanse journalist samen met een arts van IC in zijn ziekenhuis een rondleiding kreeg. De verhalen van de verpleegsters, de ontmoediging van de dokter, … op het moment dat deze mensen spraken rolden de tranen over mijn wangen.

5 mei 2020

Lees meer

De RendierMoeder, een oud midwintersymbool (Ho-Ho-HoOoOoO)

Kerstmis lijkt een christelijk feest te zijn. Een moment waarop we kerstlampjes in onze kerstboom hangen, omdat het zo donker is, en als symbool voor het licht dat snel weer terugkomt. Na 21 december beginnen de dagen weer langer te worden. Maar wist je dat de slee van de kerstman, die aan de hemel vliegt, ook gebaseerd was op een oude mythologie?

1 januari 2021

Lees meer

10 weetjes over geld

Geld is een thema waar mensen niet graag over praten. Toch leven we in een wereld die draait om geld, en wel op een manier dat iedereen verplicht is om er te hebben. Geld staat dus voor overleven en bepaalt heel veel zaken, maar is wel een taboe-onderwerp.

2 februari 2021

Lees meer

Zorg dragen voor je eigen ecosysteem, jouw plekje op aarde

'Ze' zeggen dat wij volwassenen het met zijn allen verknallen, en misschien is dat ook wel zo. Maar vaak zien we niet echt wat we kunnen doen, zelf, in onze eigen omgeving. We zijn die reflexen kwijt omdat we nooit op die manier naar de natuur hebben leren kijken. Toch maken wijzelf in ons eigen leven het grote verschil. Hoe dan? Misschien doe je er al heel wat van.

8 september 2021

Lees meer

Gaslighting : manipulatie door narcisten

Gaslighting is een engelse term die verwijst naar het spelen van mindgames waardoor de ander het gevoel krijgt dat hij gek is. Het is een vorm van psychische manipulatie die wordt toegepast door psychopaten, sociopaten en narcisten.

11 januari 2022

Lees meer

Krijgerschap : een tool voor zelfsturing

Ik geef al jaren les in krijgerschap. De reden om deze cursussen te geven is niet dat ik het stoer vind om mezelf origineel wil voelen. De e n o r m e drive om deze trainingen te blijven geven, is er gekomen nadat ik met die tools en inzichten wonderlijke dingen heb zien gebeuren bij mensen die zelfs na één cursusreeks in hun daadkracht en centrum kwamen,

22 april 2021

Lees meer

Altijd maar doorgaan of duurzaam groeien : ondernemers en de cycli van de natuur

Deze foto zegt het dus helemaal voor mij! Als Magnolia na een uitgebreide lentebloei een tweede keer in de herfst gaat bloeien, is er iets mis. Want je kunt niet het hele jaar door in bloei staan. Alles in deze wereld kent een cyclus van ontstaan, groei, bloei en verdwijnen.

12 augustus 2021

Lees meer

Vasthouden aan destructieve of liefdeloze relaties

Aan de Belgische Kust hadden mijn dochter Tara en ik ons na een strandwandeling neergeplant aan de achterkant van de strandhuisjes, uit de wind, in de zon. Dit omdat onze broekspijpen naar goede gewoonte TOCH nat waren omdat we ze niet ver genoeg hadden opgerold. De jongens zaten een beetje verderop, Tara ging meteen haar net gemaakte foto's onderzoeken. En ik had dus tijd om te genieten van het zonnetje en van wat er allemaal voor me en rond me gebeurde.

1 augustus 2020

Lees meer

Waarom je als coach of energetisch werker een stabiele basis nodig hebt

Wanneer je als coach of energetisch therapeut werkt, heb je vast en zeker je eigen technieken ontwikkeld om dicht bij jezelf te zijn en te blijven. De veilige thuis die je bij je gezin hebt, de grondingstechnieken die je doorheen yoga of sport hebt ontwikkeld, jouw eigen momenten in de natuur.

17 juli 2020

Lees meer

Een tool om uit heftige emoties te raken

In dit blogje leg ik je een kleine meditatieve tekentechniek uit die je kan helpen om je gedachten te ordenenen en je gevoelens te kalmeren. Je hebt niet meer nodig dan een blad papier!

9 juni 2020

Lees meer

Positief in het leven staan : vloeken en zegenen!

Positief in het leven staan, sinds de film 'The Secret' doet iedereen aan focus en positief denken. De zoeker die ik ben, is altijd op zoek naar 'juistheid'. En mijn nekhaar staat overeind als ik op facebook alle zeemzoete, opgeblazen berichten zie. Want het leven is niet alleen rozegeur en maneschijn !

3 juni 2020

Lees meer

De Wilde vrouw en de Wildeman. Hoe vrij ben je nu echt?

Vaak word er gesproken over ‘wilde vrouwen’ of de ‘wildeman’, men spreekt over ‘wilden’ als men over ‘onbeschaafde’ mensen spreekt. Wild wordt ook sexueel getint gebruikt, met de betekenis ‘ongeremd’. Maar het wilde zijn waar deze blog over gaat, is nog veel m e e r. Wanneer ik naar jouw graad van w i l d h e i d vraag, vraag ik in hoeverre jij belemmerd wordt door ‘moeten’. M o e t e n… in al zijn vormen!  

15 mei 2020

Lees meer

Eenzaamheid of verbondenheid tijdens de Lockdown

Een blog over de eerste Lockdown in maart 2020, met een beschouwing over eenzaamheid of verbondenheid. Vaccins waren er op dat moment nog niet, alleen veel angst en boosheid.

1 april 2020

Lees meer

Niksdoen is gezond

Lummelen, niksdoen, het wordt schandelijk onderschat! In het niksdoen kunnen je hersenen overgaan in een andere modus. De creatieve, niet-gerichte modus. En die heb je voor sommige zaken ECHT nodig!

8 maart 2020

Lees meer

De kracht van Hooggevoeligheid : Tonal en Nagual in balans

Hooggevoeligheid is een omstreden begrip. De één wil er een label van maken, alsof het een handicap is. De ander maakt kleurrijke schilderijen of muziek, of is een goede DJ met zijn fijne zintuigen en zijn originaliteit. En misschien, heel misschien, is het gewoon wat het is : een manier van zijn!

1 februari 2020

Lees meer

Van Pechvogel naar Geluksvogel in 10 stappen

Ik dacht het vroeger ook, dat ik een p e c h v o g e l was, maar de laatste jaren heb ik begrepen dat alle dingen die ik heb meegemaakt, van mij een sterke vrouw maken, die van aanpakken weet en niet bij de pakken blijft zitten. Mensen kennen me zo, maar dat heb ik geleerd en dat kan jij ook!

5 januari 2020

Lees meer

Bezield Pitchen, hoe doe je dat?

Jezelf kort en krachtig aan enkele mensen of een publiek voorstellen, heet 'p i t c h e n'. Veel ondernemers zijn er een beetje bang voor. Hier is een manier om te pitchen die fris, energiek en prikkelend is voor je publiek!

10 december 2019

Lees meer

Negatieve emoties als Brandstof voor verandering

We zijn allemaal wel eens boos of gefrustreerd. Maar we gaan er allemaal op een andere manier mee om. De één gaat elke met een slecht humeur naar zijn werk en de ander doet alsof er niks aan de hand is! Nochthans zijn je emoties belangrijk om te voelen omdat ze een belangrijk signaal zijn.

3 september 2019

Lees meer

Neuroplasticiteit : je kunt alles leren

Kun je alles leren? Kan iedereen alles leren? Eigenlijk wel. Als je alleen maar begrijpt dat elk begin moeilijk is en oefening echt kunst baart. De voorwaarde hiervoor is dat je door de handeling te doen, de nodige hersenwijzigingen doet.

19 oktober 2019

Lees meer

Hoe je meer stabiliteit kan vinden

Hoe veranker jij jezelf? Of met andere woorden : waarop baseer jij jezelf voor het maken van de keuzes in jouw leven? Baseer jij jezelf op mensen in je directe omgeving doen, zoals bijvoorbeeld je familie of je vriendenkring? Of ga je de antwoorden in jezelf zoeken?

22 november 2019

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x